Croeso i’r traciwr hawliau dynol

Teclyn ar-lein yw hwn i’ch helpu i dracio pa mor dda mae’r DU yn rhoi’i dyletswyddau hawliau dynol ar waith. Canfyddwch sut rydym yn monitro hawliau dynol, pa safonau rhyngwladol mae rhaid i’r DU eu bodloni, a chwilio argymhellion mwyaf diweddar y CU.

Chwilio’r traciwr

Chwilio’r traciwr

Chwilio pob argymhelliad mae’r CU wedi’u cyflwyno i’r DU a’r llywodraethau datganoledig

Monitro ac adrodd

Monitro ac adrodd

Canfod popeth sydd angen i chi wybod am y broses monitro hawliau dynol a chytundebau CU

Canfod mwy

Canfod mwy

Dysgu mwy am ein rôl fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol (NHRI)