Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Darganfuwyd 21 o ganlyniadau

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.212

Dylai'r llywodraeth: Stopio troi pobl frodorol allan o’r tiriogaethau maent yn eu meddiannu. Stop the forced evictions of indigenous...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 27

Dylai'r llywodraeth: (a) Datblygu hyfforddiant gofynnol ar gyfer swyddogion cyhoeddus sy'n cwmpasu cynnwys y CAT. (b) Sicrhau bod pob...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 33

Dylai'r llywodraeth: Sefydlu ymchwiliad cyhoeddus annibynnol i ymchwilio i honiadau o artaith a cham-drin gan staff y Deyrnas Unedig...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 35

Dylai'r llywodraeth: Sefydlu ymchwiliad ar unwaith i weithredoedd honedig o artaith a chamdriniaeth o garcharorion a gedwir dramor a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 37

Dylai'r llywodraeth: Adolygu’r ‘Canllaw Cyfunol i Swyddogion Cudd-wybodaeth a Phersonél Gwasanaeth ar Gadw a Chyfweld Carcharorion Dramor ac ar...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 66

Dylai'r llywodraeth: Gyflwyno diweddariad i'r CU, erbyn 17 Mai 2020, ar y cynnydd a wnaeth o ran gweithredu argymhellion...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 19

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu’n llwyr y gwaharddiad ar ‘refoulement’ (dychwelyd pobl dan orfod i wledydd ble maent yn debygol o...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 27

Dylai'r llywodraeth: O fewn blwyddyn, rhoi diweddariad ar gynlluniau i weithredu argymhellion y Cenhedloedd Unedig ar atebolrwydd ar gyfer...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 51

Dylai'r llywodraeth: Ystyried newid y gyfraith i sicrhau y gall holl ddioddefwyr artaith gael mynediad at unioniad a chael...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 49

Dylai'r llywodraeth: (a) Ystyried creu uned arbenigol yn yr Heddlu Metropolitanaidd a Gwasanaeth Erlyn y Goron i gryfhau defnydd...

Argymhelliad CU