Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Darganfuwyd 90 o ganlyniadau

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 45

Dylai'r llywodraeth: (a) Cydnabod hawl pobl anabl i fyw'n annibynnol a chael eu cynnwys yn y gymuned yng nghyfreithiau'r...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 53

Dylai'r llywodraeth: (a) Ddarparu'r CU â data manwl ar geisiadau lloches sy’n ymwneud â hawliadau o artaith a chanlyniadau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 8

Dylai'r llywodraeth: (a) Ymchwilio ar frys i ddigwyddiadau yn Ngogledd Iwerddon i erlyn cyflawnwyr troseddau hawliau dynol (yn benodol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 6

Dylai'r llywodraeth: Adolygu ei gymalau cadw i erthyglau 10 (ar wahanu rhai dan 18 wrth eu cadw oddi wrth...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 24

Dylai'r llywodraeth: sicrhau bod menywod, yn arbennig menywod mewn sefyllfaoedd bregus fel menywod anabl, menywod o leiafrifoedd ethnig, menywod...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2015, paragraff 21

Dylai'r Llywodraeth: (a) Cyflwyno terfynau amser cyfreithiol ar gadw mewnfudwyr yn y ddalfa. Sicrhau y defnyddir carchariad fel mesur...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 22

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod unrhyw derfynau ar warantau o dreial teg ar gyfer rhesymau diogelwch cenedlaethol (fel gwrandawiadau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 23

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod unrhyw derfynau ar warantau o dreial teg ar gyfer rhesymau diogelwch cenedlaethol (fel gwrandawiadau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 27

Dylai'r llywodraeth: O fewn blwyddyn, rhoi diweddariad ar gynlluniau i weithredu argymhellion y Cenhedloedd Unedig ar atebolrwydd ar gyfer...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 65

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod rhieni neu warchodwyr plant rhyngrywiol yn derbyn cynghori diduedd a chefnogaeth seicolegol a chymdeithasol....

Argymhelliad CU