Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Darganfuwyd 33 o ganlyniadau

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.99

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu iaith casineb, ac i helpu ymfudwyr i integreiddio i gymunedau. Adopt measures to...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.116

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu troseddau casineb a senoffobia. Redoubling efforts and measures to combat hate crimes and...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 10

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i atal a rhoi terfyn ar hiliaeth a senoffobia, yn cynnwys yn y cyfryngau ac...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 63

Dylai'r llywodraeth: Gynyddu ymdrechion i ymchwilio i droseddau casineb honedig ac i erlyn dioddefwyr. Dylai'r ymdrechion hyn gynnwys gwella...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 23

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i godi ymwybyddiaeth i daclo ystrydebau a rhagfarnau negyddol yn erbyn pobl anabl (yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 48

Dylai'r llywodraeth: O fewn blwyddyn i fabwysiadu argymhellion presennol, darparu diweddariad i Bwyllog CERD ar gynnydd parthed iaith casineb...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 21

Ymgynghori gyda sefydliadau plant anabl i ddatblygu a gweithredu polisïau ar gyfer: (a) taclo lefelau tlodi uchel mewn teuluoedd...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.85

Dylai'r llywodraeth: Taclo casineb, gwahaniaethu, gelyniaeth a thrais crefyddol mewn mynegiant wleidyddol ac yn y wasg. Tackle advocacy of...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.82

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu hiliaeth, senoffobia ac islamoffobia. Terfynu gwahaniaethu yn erbyn ymfudwyr. Osgoi carcharu ceiswyr lloches...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.123

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i drechu iaith casineb cynyddol, islamoffobia a throseddau casineb ar sail hil. Delio gyda’r...

Argymhelliad CU