Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Darganfuwyd 32 o ganlyniadau

Confensiwn ar Ddileu Pob Math o Wahaniaethu yn erbyn Menywod (CEDAW)

Mae CEDAW yn gyfamod hawliau dynol rhyngwladol a fabwysiadwyd yn 1979. Fe gadarnhaodd (cytuno i ddilyn) y Deyrnas Unedig...

Cytuniad y CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 12

Dylai'r llywodraeth: Adolygu ei gymalau cadw i’r Confensiwn ac ystyried eu tynnu'n ôl. The Committee reiterates its previous recommendation...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 52

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau y gall menywod mewn sefyllfaoedd o gam-drin dderbyn taliadau dan Gredyd Cynhwysol yn annibynnol o’u...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 32

Dylai'r llywodraeth: weithredu i gyfreithiau ar anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) yn llawn a chymryd camau pellach i erlyn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 60

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod y gyfraith yn darparu ar gyfer ysgariad ‘heb fai’ ac yn cyflwyno gofyniad bod...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 54

Dylai'r llywodraeth: yn unol â chyngor a gyhoeddwyd gan y CU ar hawliau menywod gwledig: (a) Weithredu i wella...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 36

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau y gall menywod bregus gael mynediad at gyfleoedd cyflogaeth, tai a nawdd cymdeithasol fel nad...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 24

Dylai'r llywodraeth: sicrhau bod menywod, yn arbennig menywod mewn sefyllfaoedd bregus fel menywod anabl, menywod o leiafrifoedd ethnig, menywod...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 61

Dylai'r llywodraeth: Ddefnyddio Datganiad Beijing a’r Llwyfan ar gyfer Gweithredu i helpu gweithredu darpariaethau CEDAW. The Committee calls upon...

Argymhelliad CU

casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 65

Dylai'r llywodraeth: Gyflwyno ei adroddiad nesaf i'r Pwyllgor ym Mawrth 2023, yn dilyn y canllawiau wedi harmoneiddio ar adrodd...

Argymhelliad CU