Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 52

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Sicrhau y gall menywod mewn sefyllfaoedd o gam-drin dderbyn taliadau dan Gredyd Cynhwysol yn annibynnol o’u partneriaid;

(b) Diddymu’r terfyn dau blentyn ar gredyd treth plant;

(c) sicrhau nad yw codi oed pensiwn y Wladwriaeth i 66 yn gwahaniaethu yn erbyn menywod a aned yn y 1950au.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party:

(a) Ensure that women in abusive situations are able to independently gain access to payments under the universal credit system.

(b) Repeal the two-child tax credit limit.

(c) Take effective measures to ensure that the increase in the State pension age from 60 to 66 does not have a discriminatory impact on women born in the 1950s.

Dyddiad archwiliad y CU

26/02/2019

Rhif erthygl y CU

13 (economic and social life)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 08/10/2019