Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.26

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Accede to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Sri Lanka).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 25/09/2019