Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 11 results

Mynediad at ofal iechyd – asesiad Llywodraeth y DU

Mae rhestrau aros hirach nag erioed ac amserau aros sy'n gwaethygu gyda'r GIG ers cyn y pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Mynediad at ofal iechyd – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae yna dystiolaeth bod grwpiau penodol yn profi anghydraddoldeb parhaus o ran mynediad i ofal iechyd yng Nghymru, ond mae...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Gwrthderfysgaeth – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno deddfwriaeth gyda'r nod o fynd i'r afael â therfysgaeth, yn dilyn nifer o achosion...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Addysg, hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth mewn perthynas â hawliau dynol – asesiad Llywodraeth y DU

Er y gall cyflwyno addysg rhyw a pherthnasoedd (RSE) orfodol greu cyfleoedd pellach i ysgolion addysgu plant am hawliau dynol,...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Casglu a chofnodi data – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ac yn dadansoddi rhywfaint o ddata yn ôl nodweddion gwarchodedig, ond mae cryn fylchau yn...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Nawdd cymdeithasol (budd-daliadau lles) – asesiad Llywodraeth y DU

Mae sawl diwygiad lles parhaol a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU, gan gynnwys y terfyn o ddau blentyn, wedi cael...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Cydweithio rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – asesu Llywodraeth y DU

Mae gweithredoedd Llywodraeth y DU wrth geisio cael ei hail-ethol ar Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yn brawf o...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Cyrhaeddiad addysgol – asesu Llywodraeth y DU

Yn Lloegr, mae hi’n anodd mesur newidiadau mewn cyrhaeddiad yn sgil diwygiadau TGAU a Lefel A yn ystod y blynyddoedd...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Cyrhaeddiad addysgol – asesu Llywodraeth Cymru

Mae mesur newidiadau mewn cyrhaeddiad yn anoddach yn sgil effaith pandemig y coronafeirws (COVID-19) ar ddulliau asesu a dyfarnu graddau....

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Gwaharddiadau o ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’ – asesu Llywodraeth Cymru

Tra bod Llywodraeth Cymru wedi diweddaru eu canllawiau ar y gweithdrefnau ar gyfer gwaharddiadau ysgol, nid chafwyd unrhyw welliannau cyfreithiol...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd