Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 8 results

Cyrhaeddiad addysgol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Chwefror 2021, penododd Llywodraeth y DU Gomisiynydd Adfer Addysg sy’n canolbwyntio ar sicrhau...

Camau llywodraeth

Cyrhaeddiad addysgol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae'n anodd mesur newidiadau mewn cyrhaeddiad oherwydd diwygiadau TGAU a Safon Uwch dros y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae tueddiadau...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Cyrhaeddiad addysgol – asesiad Llywodraeth Cymru

Er y bu gwelliannau mewn rhai meysydd cyrhaeddiad addysgol yng Nghymru, ac ymddengys bod bylchau cyrhaeddiad yn y blynyddoedd cynnar...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 73

Dylai'r Llywodraeth: (a) Gweithredu i leihau effaith cefndir cymdeithasol neu anableddau ar gyflawniadau plant yn yr ysgol. Gwarantu’r hawl i...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 25

Dylai'r llywodraeth: (a) Datblygu strategaeth (mewn ymgynghoriad gyda chymunedau Sipsiwn, Teithwyr a Roma) i ddelio gyda'r heriau maent yn wynebu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 18

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod ei gydweithrediad datblygiad rhyngwladol wedi ei anelu at gryfhau’r hawl i addysg gynradd gofynnol i bawb....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 75

Dylai'r Llywodraeth: (a) Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawl plant i orffwys, hamdden, chwarae a bywyd diwylliannol,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 64

Dylai'r llywodraeth: Lleihau bylchau cyrhaeddiad mewn addysg, yn arbennig ymysg plant o deuluoedd incwm isel. Gweithredu ymhellach i osgoi gwahanu...

Argymhelliad CU