Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 32 results

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 19

Dylai'r llywodraeth: Cynnwys hawliau menywod a merched anabl mewn polisïau cydraddoldeb anabledd a rhyw. Ymgynghori’n llawn ar hyn gyda sefydliadau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 59

Mewn cydweithrediad â sefydliadau pobl anabl, ac yn unol ag argymhellion y Pwyllgor CRPD yn dilyn ei ymchwiliad i'r Deyrnas...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 33

Dylai Llywodraeth: (a) Canolbwyntio ar hawliau plant ym mhob system a gweithrediad a gymerir er mwyn atal camdriniaeth ac esgeulustod...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 28

Dylai Llywodraeth: (a) Gwneud mwy i atal gwiriadau stopio a chwilio rhag cael eu defnyddio yn erbyn plant; gwahardd eu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 26

Dylai Llywodraeth: (a) Rhoi’r gorau yn syth i dargedu grwpiau penodol pan yn defnyddio mesurau gwrthderfysgaeth, yn cynnwys trwy hyfforddi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 13

Dylai Llywodraeth: (a) Rhoi’r pwerau a’r adnoddau sydd eu hangen ar sefydliadau hawliau dynol cenedlaethol a Chomisiynwyr Plant i fonitro...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 12

Cymryd camau i sicrhau bod hawliau plant yn cael eu hystyried ym mhob penderfyniad cyllido, a: (a) Sefydlu system dracio...

Argymhelliad CU

Casglu a chofnodi data – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ac yn dadansoddi rhywfaint o ddata yn ôl nodweddion gwarchodedig, ond mae cryn fylchau yn...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Casglu a chofnodi data – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, cynhaliwyd y cyfrifiad ar gyfer Cymru a Lloegr gan ddilyn dull...

Camau llywodraeth

Casglu a chofnodi data – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno mesurau amrywiol i wella'r ffordd y cesglir data cydraddoldeb, gyda chamau penodol i wella...

Asesiad cynnydd Elfen o gynnydd