Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Darganfuwyd 10 o ganlyniadau

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.151

Dylai'r llywodraeth: Ystyried newid y Ddeddf Grymoedd Ymchwilio 2016 i amddiffyn yr hawl i breifatrwydd. Gwahardd gwyliadwriaeth torfol a...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.148

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau amddiffyniad dinasyddion, a’u hawl i breifatrwydd, yn y Mesur Pwerau Ymchwilio (2016). Strengthen the protection of...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.149

Dylai'r llywodraeth: Alinio'r holl gyfreithiau gwyliadwriaeth gyda safonau hawliau dynol rhyngwladol. Sicrhau bod gwyliadwriaeth cyfathrebiadau yn angenrheidiol a chymesur....

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.150

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw cyfreithiau gwyliadwriaeth yn tramgwyddo ar yr hawl i breifatrwydd, agosatrwydd a rhyddid mynegiant. Ensure...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 55

Gweithio gyda sefydliadau pobl anabl i: (a) Datblygu cynllun gweithredu wedi ei ariannu'n llawn i wella mynediad pobl anabl...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 34

Dylai'r Llywodraeth: Adolygu cyfreithiau lleol a’r Ddeddf Cenedligrwydd Prydeinig mewn tiriogaethau tramor i sicrhau hawl plant ymfudwyr i dystysgrif...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 36

Dylai'r Llywodraeth: Diddymu unrhyw ofyniad cyfreithiol i fynychu cyd addoli mewn ysgolion wedi’i hariannu gan y wladwriaeth. Gwarantu hawl...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 38

Dylai'r Llywodraeth: (a) Gwahardd gwiriadau stopio a chwilio anstatudol yn erbyn plant. (b) Sicrhau bod gwiriadau stopio a chwilio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 14

Dylai'r llywodraeth: Adolygu cyfreithiau gwrthderfysgaeth a’u gwneud yn unol â’r ICCPR, yn cynnwys: (a) Ystyried adolygu'r diffiniad o derfysgaeth...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 24

Dylai'r llywodraeth: (a) Adolygu cyfreithiau ar gipio a storio cyfathrebu personol yn unol â’r ICCPR, yn cynnwys erthygl 17....

Argymhelliad CU