Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 55 results

Trais, camdriniaeth ac esgeulustod, a chamfanteisio’n rhywiol ar blant – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mehefin 2021, cyhoeddodd Ofsted ganfyddiadau adolygiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth y DU o...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.141

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau'r Mecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol i nodi a chefnogi dioddefwyr masnachu mewn pobl. Reinforce the National Referral Mechanism to...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 19

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu’n llwyr y gwaharddiad ar ‘refoulement’ (dychwelyd pobl dan orfod i wledydd ble maent yn debygol o gael...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 18

Dylai'r llywodraeth: Adolygu cyfreithiau i ddirymu unrhyw awdurdodaeth posibl ar gyfer artaith, yn unol â safonau rhyngwladol (yn cynnwys ICCPR...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 48

Dylai'r llywodraeth: O fewn blwyddyn i fabwysiadu argymhellion presennol, darparu diweddariad i Bwyllog CERD ar gynnydd parthed iaith casineb hiliol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.202

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i leihau trais a chamfanteisio’n rhywiol yn erbyn plant. Take more measures to fight against sexual...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 41

Dylai'r Llywodraeth: (a) Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig, gwahardd cosb corfforol yn y teulu ar fyrder. (b) Sicrhau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 45

Dylai'r llywodraeth: (a) Gymryd camau ar frys i ddarparu unioniad, yn cynnwys iawndal ac adferiad, i ddioddefwyr a nodwyd gan...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 19

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau yr ymchwilir yn brydlon ac annibynnol i bob achos o drais, yn cynnwys ymosodiad rhywiol, yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 20

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu i derfynu cosbau corfforol ym mhob lleoliad, yn cynnwys yn y cartref, ar draws y Deyrnas Unedig...

Argymhelliad CU