Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 39 results

Troseddau casineb a llefaru casineb – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Yn Rhagfyr 2020, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Ymateb Llywodraeth Llawn i’r Papur Gwyn Niwed...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.116

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu troseddau casineb a senoffobia. Redoubling efforts and measures to combat hate crimes and xenophobia...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.108

Dylai'r llywodraeth: Monitro troseddau casineb ac achosion gwahaniaethu, yn dilyn mabwysiadu’r Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb (2016). Continue to closely monitor...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.110

Dylai'r llywodraeth: Gwella polisïau i daclo troseddau casineb, yn arbennig troseddau casineb wedi eu hysgogi gan hil a chrefydd. Rhannu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.111

Dylai'r llywodraeth: Gweithio gyda seneddwyr, sefydliadau hawliau dynol a sefydliadau cymdeithas sifil i wella amddiffyniad ar gyfer lleiafrifoedd ethnig a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.112

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu hiliaeth ac iaith casineb trwy annog dialog a chydweithrediad rhwng gwahanol grefyddau a chenedligrwydd....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.113

Dylai'r llywodraeth: Asesu effaith y ‘Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb'. Prepare a report on the impact of the “Hate Crime Action...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.114

Dylai'r llywodraeth: Taclo’r cynnydd mewn troseddau casineb treisgar. Take further steps to halt and reverse the increase in the number...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.115

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu troseddau casineb crefyddol. Sicrhau bod grwpiau lleiafrifol yn gallu cael mynediad at gyfiawnder....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.117

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i gefnogi dioddefwyr gwahaniaethu a chasineb, yn arbennig casineb crefyddol, ac i godi ymwybyddiaeth o'r trosedd...

Argymhelliad CU