Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 31 results

Troseddau casineb a llefaru casineb – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Yn Rhagfyr 2020, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Ymateb Llywodraeth Llawn i’r Papur Gwyn Niwed...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 48

Dylai'r llywodraeth: Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar dlodi a’r ICESCR, gwarantu cefnogaeth i’r rhai sy'n byw mewn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.84

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i roi terfyn ar ystrydebau negyddol yn y wasg, yn arbennig yn erbyn pobl lesbiaidd, hoyw,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.82

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu hiliaeth, senoffobia ac islamoffobia. Terfynu gwahaniaethu yn erbyn ymfudwyr. Osgoi carcharu ceiswyr lloches a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.131

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod y mesur gwrth eithafiaeth arfaethedig yn alinio gyda chyfraith rhyngwladol ac nad yw'n dethol sefydliadau penodol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.128

Dylai'r llywodraeth: Adolygu mesurau gwrthderfysgaeth sy’n targedu pobl neu grwpiau yn seiliedig ar hil, cefndir ethnig neu grefydd, yn cynnwys...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.123

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i drechu iaith casineb cynyddol, islamoffobia a throseddau casineb ar sail hil. Delio gyda’r goblygiadau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.117

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i gefnogi dioddefwyr gwahaniaethu a chasineb, yn arbennig casineb crefyddol, ac i godi ymwybyddiaeth o'r trosedd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.115

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu troseddau casineb crefyddol. Sicrhau bod grwpiau lleiafrifol yn gallu cael mynediad at gyfiawnder....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.110

Dylai'r llywodraeth: Gwella polisïau i daclo troseddau casineb, yn arbennig troseddau casineb wedi eu hysgogi gan hil a chrefydd. Rhannu...

Argymhelliad CU