Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 38 results

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 15

Dylai'r llywodraeth: Amddiffyn pobl yn gyfreithiol rhag gwahaniaethu lluosog a chroestoriadol, yn cynnwys ar sail statws ymfudo, ffoadur neu arall....

Argymhelliad CU

Troseddau casineb ac iaith casineb – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Mawrth 2022, cyhoeddodd Llywodraeth y DU Fil Diogelwch Ar-lein er mwyn sefydlu trefn...

Camau llywodraeth

Bywyd teuluol, a gorffwys, hamdden a gweithgareddau diwylliannol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno rhai diwygiadau cadarnhaol mewn perthynas â bywyd teuluol, gan gynnwys camau gweithredu i fynd...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Addysg, hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth mewn perthynas â hawliau dynol – asesiad Llywodraeth Cymru

Gwnaed nifer o newidiadau deddfwriaethol a newidiadau polisi i gynyddu addysg ac ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Cydweithio rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Rhwng mis Mai a mis Awst 2022, cyflwynodd Llywodraeth y DU sawl adroddiad i’r Cenhedloedd...

Camau llywodraeth

Cydweithio rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – asesu Llywodraeth y DU

Mae gweithredoedd Llywodraeth y DU wrth geisio cael ei hail-ethol ar Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yn brawf o...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Canlyniadau iechyd a phrofiadau yn y system gofal iechyd – camau gweithredu’r Llywodraeth

Ym mis Awst 2022, cyhoeddodd Llywodraeth y DU Strategaeth Iechyd Menywod Lloegr, gan fanylu ynghylch bwriadau am welliannau i iechyd...

Camau llywodraeth

Iechyd meddwl – asesu Llywodraeth y DU

Mae diwygiadau polisi a chynnydd mewn buddsoddiad mewn gwasanaethau iechyd meddwl wedi gwella mynediad i gefnogaeth a thriniaeth. Fodd bynnag,...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Cyfranogiad gwleidyddol a dinesig, gan gynnwys cynrychiolaeth weleidyddol –asesu Llywodraeth y DU

Mae menywod, lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl yn parhau i gael eu tangynrychioli mewn gwleidyddiaeth, ac mae data amrywiaeth yn...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Casglu a chofnodi data – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ac yn dadansoddi rhywfaint o ddata yn ôl nodweddion gwarchodedig, ond mae cryn fylchau yn...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd