Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Darganfuwyd 161 ganlyniadau

Mewnfudo – Gweithredoedd y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig Ym Mehefin 2020, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig arweiniad ar nodi risgiau mewn dalfeydd...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.98

Dylai'r llywodraeth: Codi ymwybyddiaeth i derfynu trais a gwahaniaethu yn erbyn lleiafrifoedd ethnig a thramorwyr. Take the necessary measures to...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.108

Dylai'r llywodraeth: Monitro troseddau casineb ac achosion gwahaniaethu, yn dilyn mabwysiadu’r Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb (2016). Continue to closely monitor...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.107

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu ysgogiad i gasineb gan rai papurau newydd Prydeinig, yn unol â rhwymedigaethau awdurdodau dan...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.106

Dylai'r llywodraeth: Casglu data er mwyn deall maint a difrifoldeb troseddau casineb yn well, ac i asesu effaith y Cynllun...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.105

Dylai'r llywodraeth: Casglu data er mwyn deall maint a difrifoldeb troseddau casineb yn well, ac i asesu effaith y Cynllun...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.109

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu ysgogiad i gasineb o fewn cyfryngau torfol Prydain, yn unol â safonau rhyngwladol. Take...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.104

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu troseddau casineb. Gwella dulliau i nodi targedau posibl a chymunedau bregus, gwella gwyliadwriaeth...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.103

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i daclo’r cynnydd llym mewn troseddau yn ymwneud â chasineb, yn arbennig rhai'n ymwneud â phobl...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.102

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu casineb hiliol, sy'n arwain at droseddau casineb. Take additional serious measures to eliminate race...

Argymhelliad CU