Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 107 results

Mewnfudo – Gweithredoedd y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Yng Ngorffennaf 2021, cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig Fil Cenedligrwydd a Ffiniau gyda’r nod ddatganedig...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.100

Dylai'r llywodraeth: Rhoi'r 'Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb' ar waith i leihau troseddau wedi eu hysgogi gan hil a chrefydd. Ensure...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.110

Dylai'r llywodraeth: Gwella polisïau i daclo troseddau casineb, yn arbennig troseddau casineb wedi eu hysgogi gan hil a chrefydd. Rhannu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.108

Dylai'r llywodraeth: Monitro troseddau casineb ac achosion gwahaniaethu, yn dilyn mabwysiadu’r Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb (2016). Continue to closely monitor...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.107

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu ysgogiad i gasineb gan rai papurau newydd Prydeinig, yn unol â rhwymedigaethau awdurdodau dan...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.106

Dylai'r llywodraeth: Casglu data er mwyn deall maint a difrifoldeb troseddau casineb yn well, ac i asesu effaith y Cynllun...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.105

Dylai'r llywodraeth: Casglu data er mwyn deall maint a difrifoldeb troseddau casineb yn well, ac i asesu effaith y Cynllun...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.109

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu ysgogiad i gasineb o fewn cyfryngau torfol Prydain, yn unol â safonau rhyngwladol. Take...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.104

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu troseddau casineb. Gwella dulliau i nodi targedau posibl a chymunedau bregus, gwella gwyliadwriaeth...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.103

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i daclo’r cynnydd llym mewn troseddau yn ymwneud â chasineb, yn arbennig rhai'n ymwneud â phobl...

Argymhelliad CU