Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 11 results

Safon byw a thlodi digonol – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Yng Ngorffennaf 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei bapur gwyrdd iechyd ac anabledd i...

Camau llywodraeth

Cydweithrediad rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Tachwedd 2020, mewn ymateb i bwysau ariannol a grëwyd gan bandemig y coronafeirws,...

Camau llywodraeth

Safon byw a thlodi digonol – asesiad Llywodraeth y DU

Er bod cyfraddau tlodi cymharol wedi parhau’n sefydlog ar gyfer oedolion oed gwaith, mae’r nifer o blant yn byw mewn...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Safon byw a thlodi digonol– asesiad Llywodraeth Cymru

Mae gan Gymru y lefelau uchaf o dlodi yn y Deyrnas Unedig, heb unrhyw welliannau arwyddocaol yn neilliannau pobl yn...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Canlyniadau iechyd a phrofiad yn y system gofal iechyd – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau i hyrwyddo cydraddoldeb mewn canlyniadau iechyd, ac mae adroddiadau o brofiadau iechyd a gofal...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Cydweithrediad rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae ceisio cael ei ailethol i'r Cyngor Hawliau Dynol a darparu cyllid ar gyfer Fforwm y Gymanwlad o Sefydliadau Hawliau...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Canlyniadau iechyd a phrofiad yn y system gofal iechyd – asesiad Llywodraeth y DU

Sefydlodd Llywodraeth y DU nifer o gamau i leihau anghydraddoldebau iechyd a gwella canlyniadau yng Nghynllun Tymor Hir y GIG....

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 9

Dylai'r llywodraeth: Datblygu cynllun gweithredu mesuradwy i wella bywydau pobl anabl ar draws y Deyrnas Unedig. The Committee recommends that...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 11

Dylai'r llywodraeth: (a) Ariannu sefydliadau pobl anabl a’u cynnwys yn y gwaith o gynllunio a gweithredu pob cyfraith yn effeithio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 67

Dylai'r Llywodraeth: (a) Casglu data ar faeth plant (yn cynnwys ar fwydo ar y fron a phroblemau pwysau) i nodi...

Argymhelliad CU