Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.40

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 189 ar Weithwyr Domestig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ratify the ILO Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) (Panama).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 07/10/2019