Amodau gwaith cyfiawn a theg – Gweithredu gan y Llywodraeth

Camau llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar amodau gwaith cyfiawn a theg.

Gweithredoedd Llywodraeth Cymru

Mae cyflogaeth yn gyffredinol yn faes sydd dan gyfrifoldeb Llywodraeth y Deyrnas Unedig, ond mae gan Lywodraeth Cymru rai pwerau cyfyngedig.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar amodau gwaith cyfiawn a theg.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021