Byw’n annibynnol – Gweithredu gan y llywodraeth

Camau llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar fyw’n annibynnol.

Gweithredoedd Llywodraeth Cymru

Mae byw’n annibynnol yn fater sydd wedi ei ddatganoli’n rhannol. Tra bod nawdd cymdeithasol a chyflogaeth yn dal yn gyfrifoldeb i Lywodraeth y Deyrnas Unedig, mae gan Lywodraeth Cymru gymhwyster dros dai, addysg, iechyd a gofal cymdeithasol, ac agweddau o drafnidiaeth.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar fyw’n annibynnol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021