Cadw oherwydd iechyd meddwl – Gweithredu gan y llywodraeth

Camau llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar gadw am resymau iechyd meddwl.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021