Canlyniadau iechyd a phrofiad yn y system gofal iechyd – Gweithredu’r llywodraeth

Camau llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar ddeilliannau iechyd a phrofiadau yn y system gofal iechyd.

Gweithredoedd Llywodraeth Cymru

Mae gofal iechyd wedi’i ddatganoli i Lywodraeth Cymru.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar ddeilliannau iechyd a phrofiadau yn y system gofal iechyd.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021