Cyfranogiad gwleidyddol a dinesig, yn cynnwys cynrychiolaeth wleidyddol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar gyfranogiad gwleidyddol a dinesig, gan gynnwys cynrychiolaeth wleidyddol.

Gweithredoedd Llywodraeth Cymru

Cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw rhai agweddau ar gyfranogi, ond mae nifer o feysydd sy’n gysylltiedig ag etholiadau a phleidiau gwleidyddol wedi’u cadw i Lywodraeth y DU.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar gyfranogiad gwleidyddol a dinesig, gan gynnwys cynrychiolaeth wleidyddol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021