Fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar y fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol.

Gweithredoedd Llywodraeth Cymru

Mae Deddf Hawliau Dynol 1998 a Deddf Cydraddoldeb 2010 wedi’u cadw i Lywodraeth y DU. Mae gan Lywodraeth Cymru bwerau o fewn Deddf Cydraddoldeb 2010 i wneud is-ddeddfwriaeth ac mae hefyd yn gallu deddfu i ymgorffori hawliau dynol neu i ddarparu amddiffyniadau hawliau dynol ychwanegol.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar y fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021