Gofal cymdeithasol – Gweithredu gan y llywodraeth

Camau llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar ofal cymdeithasol.

Gweithredoedd Llywodraeth Cymru:

Mae gofal cymdeithasol wedi ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar ofal cymdeithasol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020