Gofal cymdeithasol – Gweithredu gan y llywodraeth

Camau llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar ofal cymdeithasol.

Gweithredoedd Llywodraeth Cymru

Mae gofal cymdeithasol wedi ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar ofal cymdeithasol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021