Gwaharddiadau ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’ – Gweithredu’r llywodraeth

Camau llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU

 Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar waharddiadau ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’.

Camau gweithredu Llywodraeth Cymru

 Mae addysg wedi’i datganoli i Lywodraeth Cymru.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar waharddiadau ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021