Masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern – Gweithredu’r llywodraeth

Camau llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar fasnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021