Mewnfudo – Gweithredoedd y llywodraeth

Camau llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar fewnfudo.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021