Mewnfudo – Gweithredoedd y llywodraeth

Camau llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar fewnfudo.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020