Mynediad at gyflogaeth – Gweithredu gan y llywodraeth

Camau llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar fynediad i gyflogaeth.

Gweithredoedd Llywodraeth Cymru

Mae cyflogaeth yn gyffredinol yn faes sydd dan gyfrifoldeb Llywodraeth y Deyrnas Unedig, er bod gan Lywodraeth Cymru rai pwerau cyfyngedig.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar fynediad i gyflogaeth.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021