Mynediad at ofal iechyd – Gweithredu gan y llywodraeth

Camau llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar ofal iechyd.

Gweithredoedd Llywodraeth Cymru

Mae mynediad at ofal iechyd yn fater sydd wedi ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar ofal iechyd.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021