Tai – Gweithredoedd y llywodraeth

Camau llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar dai.

Gweithredoedd Llywodraeth Cymru

Mae tai yn fater sydd wedi’i ddatganoli i Lywodraeth Cymru, er bod rhai agweddau cysylltiedig, megis budd-dal tai, wedi’u cadw’n ôl.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar dai.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021