Trais, camdriniaeth ac esgeulustod, a chamfanteisio’n rhywiol ar blant – Gweithredu’r llywodraeth

Camau llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar trais, camdriniaeth ac esgeulustod, a chamfanteisio’n rhywiol ar blant.

Camau gweithredu Llywodraeth Cymru

Mae gan Lywodraeth Cymru rywfaint o gymhwysedd deddfwriaethol dros faterion sy’n ymwneud â thrais, camdriniaeth ac esgeulustod, gan gynnwys gofal cymdeithasol plant. Fodd bynnag, mae cyfiawnder a phlismona wedi’u cadw’n ôl gan Lywodraeth y DU.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar trais, camdriniaeth ac esgeulustod, a chamfanteisio’n rhywiol ar blant.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 12/07/2021