Trais yn erbyn menywod a merched – gweithredu gan y llywodraeth

Camau llywodraeth

Llywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar drais yn erbyn menywod a merched.

Llywodraeth Cymru

Mae trais yn erbyn menywod a merched yn fater sydd wedi ei ddatganoli’n rhannol. Er bod agweddau sy’n gysylltiedig i’r system cyfiawnder troseddol a phlismona wedi eu dal yn ôl i Lywodraeth y Deyrnas Unedig, mae gan Lywodraeth Cymru bwerau ar faterion trais yn erbyn menywod a merched sy’n gysylltiedig i dai, iechyd ac addysg.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar drais yn erbyn menywod a merched.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021