Byw’n annibynnol – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Croesewir newidiadau i fframwaith cyfreithiol a pholisi ac mae’n cynnwys trafnidiaeth, tai, gofal cymdeithasol a chynllun gweithredu wedi ei ddiweddaru ar fyw’n annibynnol. Ond mae diffyg data yn ei gwneud yn anodd asesu effaith y newidiadau hyn o ran trechu rhwystrau i gyfranogiad llawn pobl anabl mewn cymdeithas. Mae’r dystiolaeth sydd ar gael yn dangos fod pobl anabl yng Nghymru yn dal i wynebu nifer o rwystrau i’r hawl i fyw’n annibynnol yn rhan o’r gymuned ar sail gyfartal i eraill, fel prinder tai hygyrch. Gallai pandemig y coronafeirws wneud y problemau hyn yn waeth.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar fyw’n annibynnol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020