Bywyd teuluol, a gorffwys, hamdden a gweithgareddau diwylliannol – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno rhai diwygiadau cadarnhaol mewn perthynas â bywyd teuluol, gan gynnwys camau gweithredu i fynd i’r afael â phriodasau plant ac estyn partneriaethau sifil i gyplau o’r rhyw arall. Fodd bynnag, mae pryderon ynghylch effaith dod â Rheoliad Dulyn III yr UE ar ailuno teuluoedd i ben. Mae cyfyngiadau dros dro a gyflwynwyd i reoli lledaeniad coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith negyddol ar allu pobl i fanteisio ar weithgareddau hamdden, y celfyddydau a gweithgareddau diwylliannol eraill a’u gallu i fwynhau bywyd teuluol, a gwelwyd goblygiadau penodol i bobl mewn lleoliadau gofal preswyl a sefydliadau eraill.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU ar bywyd teuluol, a gorffwys, hamdden a gweithgareddau diwylliannol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 12/07/2021