Cam-drin hawliau dynol dramor – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Nid ydym wedi asesu cynnydd ar y mater hwn yng Nghymru gan ei fod yn faes sydd wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar gamdriniaethau hawliau dynol dramor.