Canlyniadau iechyd a phrofiad yn y system gofal iechyd – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Sefydlodd Llywodraeth y DU nifer o gamau i leihau anghydraddoldebau iechyd a gwella canlyniadau yng Nghynllun Tymor Hir y GIG. Mae ymateb y GIG i bandemig y coronafeirws wedi bod yn sylweddol, er bod dargyfeirio adnoddau wedi arwain at ostyngiadau yn y ddarpariaeth gwasanaeth sydd wedi cael effaith negyddol ar ganlyniadau iechyd. Mae’r anghydraddoldebau sydd wedi hen ymwreiddio mewn canlyniadau iechyd a phrofiad ar gyfer gwahanol grwpiau wedi cael eu gwaethygu gan y pandemig.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar ddeilliannau iechyd a phrofiadau yn y system gofal iechyd.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021