Cydweithrediad rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Dim cynnydd

Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.

Mae ceisio cael ei ailethol i’r Cyngor Hawliau Dynol a darparu cyllid ar gyfer Fforwm y Gymanwlad o Sefydliadau Hawliau Dynol Cenedlaethol yn dangos ymrwymiad parhaus i gydweithrediad hawliau dynol. Fodd bynnag, mae oedi wrth adrodd o dan rai mecanweithiau hawliau dynol rhyngwladol, derbyniad isel i ganfyddiadau ac argymhellion adolygiadau’r Cenhedloedd Unedig, a diffyg gweithredu i sefydlu mecanwaith monitro a gweithredu cenedlaethol, yn tanseilio hyn. Mae’r gostyngiad dros dro mewn cymorth datblygu tramor ac uno adran gyfrifol y llywodraeth â’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn codi cwestiynau ynghylch ymrwymiad rhyngwladol y DU i wella hawliau dynol.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU ar gydweithrediad rhyngwladol, gan gynnwys mecanweithiau hawliau dynol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021