Cyfranogiad gwleidyddol a dinesig, yn cynnwys cynrychiolaeth wleidyddol – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Bu newidiadau i’r fframwaith polisi a chyfreithiol i gynyddu cyfranogiad gwleidyddol a gwella amrywiaeth cynrychiolaeth wleidyddol. Mae hyn yn cynnwys ymestyn yr hawl i bleidleisio i 16 a 17 oed a dinasyddion tramor cymwys, a rhaglenni penodol i gynyddu cynrychiolaeth wleidyddol pobl o leiafrifoedd ethnig a phobl anabl – er ei bod yn rhy gynnar i asesu effaith y rhaglenni hyn. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi datblygu cynllun gweithredu i gynyddu amrywiaeth penodiadau cyhoeddus yng Nghymru ac wedi ariannu ystod o fentrau mentora dros y tair blynedd diwethaf. Fodd bynnag, mae lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl yn parhau i fod heb gynrychiolaeth ddigonol mewn gwleidyddiaeth ac ar fyrddau, yn enwedig mewn rolau uwch.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar gyfranogiad gwleidyddol a dinesig, gan gynnwys cynrychiolaeth wleidyddol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021