Cyrhaeddiad addysgol – asesu Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Dim cynnydd

Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.

Mae mesur newidiadau mewn cyrhaeddiad yn anoddach yn sgil effaith pandemig y coronafeirws (COVID-19) ar ddulliau asesu a dyfarnu graddau. Fodd bynnag, mae tystiolaeth o anghydraddoldebau i wahanol grwpiau ethnig a phlant ag anghenion addysgol arbennig yng Nghymru yn parhau er gwaethaf ymrwymiadau. 

Darllenwch ragor ynglŷn â chamau gweithredu Llywodraethau’r DU a Chymru parthed cyrhaeddiad addysgol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 10/12/2022