Fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gryfhau’r fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol, ond mae tystiolaeth o ganlyniadau cadarnhaol parhaus i bobl yng Nghymru yn gyfyngedig. O fewn ei setliad datganoli, mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cynlluniau i gychwyn y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol, yn ogystal ag ystyried sut i gryfhau Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus ac ymgorffori cyfamodau hawliau dynol ymhellach. Fodd bynnag, mae rhai ymrwymiadau’n parhau i fod heb eu cyflawni a bu dull anwastad o weithredu. 

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar  y fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021