Fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Mae eithrio Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE o gyfraith ddomestig yn ostyngiad sylweddol mewn amddiffyniadau hawliau dynol. Mae’r Ddeddf Coronafeirws, deddfwriaeth frys a fu’n destun craffu cyfyngedig, yn cynnwys darpariaethau sy’n gwanhau amddiffyniadau hawliau dynol, ac ni chraffwyd yn ofalus ar effaith cydraddoldeb a hawliau dynol y mesurau. Mae Llywodraeth y DU wedi gwrthod sawl argymhelliad i gryfhau deddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol, gan gynnwys cyflwyno’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn Lloegr ac ymgorffori hawliau cytundeb rhyngwladol mewn cyfraith ddomestig.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar  y fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021