Gwrthderfysgaeth – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Nid ydym wedi asesu cynnydd ar y mater hwn yng Nghymru gan ei fod yn faes sydd wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU ar gwrthderfysgaeth.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 12/07/2021