Mynediad at ofal iechyd – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Dim cynnydd

Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.

Mae diffyg tystiolaeth a data wedi ei wahanu yn ôl nodweddion gwarchodedig yn golygu nad oes darlun cyflawn o’r rhwystrau mae grwpiau penodol yn wynebu o ran mynediad at ofal iechyd yng Nghymru. Fodd bynnag, mae yna dystiolaeth bod grwpiau penodol yn wynebu anghydraddoldeb a gwahaniaethu cyson wrth gyrchu gwasanaethau. Nid yw amserau aros ar gyfer triniaeth wedi gwella’n arwyddocaol yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae’r pandemig wedi gwaethygu’r oedi presennol. Er bod Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno gwasanaethau i wella mynediad at ofal iechyd i rai grwpiau, mae’r dystiolaeth o welliannau mewn canlyniad gyda mynediad yn gyfyngedig.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar fynediad ar ofal iechyd.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020