Mynediad at ofal iechyd – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Dim cynnydd

Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.

Mae rhestrau aros hirach nag erioed ac amserau aros sy’n gwaethygu gyda’r GIG ers cyn y pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi cyfyngu mynediad at ofal iechyd. Mae yna dystiolaeth bod grwpiau penodol yn profi anghydraddoldeb parhaus o ran mynediad i ofal iechyd, ond mae diffyg data yn ôl nodweddion gwarchodedig yn ei gwneud yn anodd deall y gwahaniaethau hyn yn llwyr. Er bod Cynllun Tymor Hir y GIG yn ymroi i ddelio ag amrywiaethau mewn mynediad i ofal, mae’n rhy fuan i asesu ei effaith. Mae rhaglen frechu COVID-19 wedi cyflawni cwmpas eang, ond mae mynediad i driniaeth ar gyfer cyflyrau eraill wedi ei gyfyngu’n llym oherwydd y pandemig.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar fynediad ar ofal iechyd.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021