Preifatrwydd – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae newidiadau deddfwriaethol a pholisi diweddar wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd penodol ar ddiogelu data, goruchwylio a chadw data. Ond mae pryderon o hyd ynghylch digonolrwydd y fframwaith cyfreithiol a goblygiadau preifatrwydd y ddeddfwriaeth sydd i ddod. Mae technolegau digidol newydd (fel technoleg adnabod wynebau awtomatig), defnydd o ddata a rhannu data yn cyflwyno heriau penodol i hawliau preifatrwydd, ac mae ymateb Llywodraeth y Deyrnas Unedig i’r pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi codi goblygiadau preifatrwydd newydd.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar breifatrwydd.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021