Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 37

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ymestyn y cyflog byw cenedlaethol i rai dan 25 oed. Ei osod ar lefel sy’n darparu safon byw digonol i weithwyr a’u teuluoedd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party ensure that the national minimum wage is periodically reviewed and set at a level sufficient to provide all workers and their families with a decent standard of living. It also recommends that the State party extend the protection of the national minimum wage to those under the age of 25.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

7 (just and safe working conditions), 11 (adequate standard of living)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019