Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Darganfuwyd 144 o ganlyniadau

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.204

Dylai'r llywodraeth: Ystyried terfynu dedfrydau oed awtomatig ar gyfer troseddwyr dan 18 oed. Consider abolishing the mandatory imposition of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 92

Dylai'r Llywodraeth: Cyflwyno adroddiad nesaf y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 14 Ionawr 2022. The Committee invites the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 85

Dylai'r Llywodraeth: (a) Ystyried codi uchafswm oed recriwtio i fyddin y Deyrnas Unedig i 18. (b) Atal targedu a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 87

Dylai'r Llywodraeth: Rhoi argymhelliad blaenorol y Cenhedloedd Unedig ar waith ar filwyr sy'n blant sydd wedi eu cipio i...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 88

Dylai'r Llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i'r CRC ar weithdrefn gwyno i ganiatáu i blant sy'n teimlo y tramgwyddwyd ar...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 89

Dylai'r Llywodraeth: Cadarnhau’r cyfamodau hawliau dynol craidd sy'n weddill: y Confensiwn ar Ddiogelu Hawliau Holl Weithwyr Mudol ac Aelodau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 90

Dylai'r Llywodraeth: Gweithio gyda Chyngor Ewrop i wneud y CRC a chyfamodau hawliau dynol eraill yn realiti gartref a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 91

Dylai'r Llywodraeth: Cymryd camau i weithredu'r argymhellion hyn. Darparu adroddiadau gwladwriaeth i’r Cenhedloedd Unedig yn y dyfodol ar gael...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 93

Dylai'r Llywodraeth: Diweddaru e ddogfen craidd cyffredin i'r Cenhedloedd Unedig. The Committee also invites the State party to submit...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 81

Dylai'r Llywodraeth: Creu recordiad fideo o bob cyfweliad gyda dioddefwyr/tystion sy’n blant yn ystod ymchwiliad. Caniatáu’r cyfweliadau fel tystiolaeth...

Argymhelliad CU