Croeso i’r traciwr hawliau dynol

Erfyn ar-lein yw hwn i’ch helpu i olrhain pa mor dda mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn rhoi eu dyletswyddau hawliau dynol ar waith. Canfyddwch sut ydym yn monitro hawliau dynol, chwiliwch argymhellion diweddaraf y CU a bwriwch olwg ar ein hasesiadau cynnydd.

Chwilio’r traciwr

Chwilio’r traciwr

https://humanrightstracker.com/wp-content/uploads/2020/12/search-the-tracker.jpg

Chwilio pob argymhelliad mae’r CU wedi’u cyflwyno i’r DU a’r llywodraethau datganoledig

Monitro ac adrodd

Monitro ac adrodd

https://humanrightstracker.com/wp-content/uploads/2020/12/monitoring-and-reporting.jpg

Canfod popeth sydd angen i chi wybod am y broses monitro hawliau dynol a chytundebau CU

Edrych ar gynnydd

Edrych ar gynnydd

https://humanrightstracker.com/wp-content/uploads/2019/05/nick-fewings-647669-unsplash.jpg

Canfod pa gynnydd a wneir gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wrth roi hawliau dynol ar waith