Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR)

Cytuniad y CU

Mae’r Deyrnas Unedig yn cymryd rhan yn y broses Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR). Mae hyn yn broses adolygiad cyfoedion a gyflawnir gan Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig i asesu’r sefyllfa hawliau dynol ym mhob Aelod Wladwriaeth y Cenhedloedd Unedig.

Mae’r UPR yn asesu i ba raddau mae’r gwladwriaethau yn rhoi hawliau dynol ar waith, gan edrych ar rwymedigaethau hawliau dynol pob gwladwriaeth fel y sefydlwyd yn:

How the treaty is monitored

Dan yr UPR, fe adolygir sefyllfa hawliau dynol pob Aelod Wladwriaeth o’r Cenhedloedd Unedig pob 5 mlynedd. Mae’r adolygiad yn cael ei gyflawni gan Weithgor yr UPR, sy’n cynnwys y 47 aelod o Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig. Dysgwch fwy am y cylchoedd adolygu blaenorol.

Mae yna bedwar cam yn y cylch UPR. Gall sefydliadau cymdeithas sifil ymgysylltu trwy gydol y broses hon. Mae gan y Cenhedloedd Unedig wybodaeth ar sut i gymryd rhan ar ei wefan. Ceir rhagor o wybodaeth ar y cylch UPR a chyfranogiad cymdeithas sifil ar UPR Info.

Diweddarwyd ddiwethaf ar 26/01/2021