Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR)

Cytuniad y CU

Mae’r Deyrnas Unedig yn cymryd rhan yn y broses Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR). Mae hyn yn broses adolygiad cyfoedion a gyflawnir gan Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig i asesu’r sefyllfa hawliau dynol ym mhob Aelod Wladwriaeth y Cenhedloedd Unedig.

Mae’r UPR yn asesu i ba raddau mae’r gwladwriaethau yn rhoi hawliau dynol ar waith, gan edrych ar rwymedigaethau hawliau dynol pob gwladwriaeth fel y sefydlwyd yn:

How the treaty is monitored

Dan yr UPR, fe adolygir sefyllfa hawliau dynol pob Aelod Wladwriaeth o’r Cenhedloedd Unedig pob 5 mlynedd. Mae’r adolygiad yn cael ei gyflawni gan Weithgor yr UPR, sy’n cynnwys y 47 aelod o Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig. Dysgwch fwy am y cylchoedd adolygu blaenorol.

Mae yna bedwar cam yn y cylch UPR. Gall sefydliadau cymdeithas sifil ymgysylltu trwy gydol y broses hon. Mae gan y Cenhedloedd Unedig wybodaeth ar sut i gymryd rhan ar ei wefan. Ceir rhagor o wybodaeth ar y cylch UPR a chyfranogiad cymdeithas sifil ar UPR Info.

Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR) treaty cycle

Mae’r cylch Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR) ar gam 1 ar hyn o bryd: Adroddiad rhanddeiliaid ar gynnydd.

1. Adroddiad rhanddeiliaid ar gynnydd

• Cyflwynodd rhanddeiliaid eu hadroddiadau erbyn 31 Mawrth 2022.
Ein hadroddiad (cyhoeddwyd Ebrill 2022).
Adroddiad y wladwriaeth y DU (cyhoeddwyd Awst 2022).

• Mae’r adolygiad UPR i’w gynnal yn ystod 7-18 Tachwedd 2022.

    • bydd y Gweithgor UPR yn mabwysiadu ei argymhellion ym mis Tachwedd 2022

  • disgwylir adroddiad canol tymor gwirfoddol o lywodraeth y DU ym mis Medi 2019
Diweddarwyd ddiwethaf ar 10/10/2022